Voor fiet­sers is het even oplet­ten nu. Aan de west­kant van de Tjal­ma­weg wor­den de geluid­d­scher­men aan­ge­bracht, fiet­sers rij­den daar­door al een tijd­je aan de noord­kant door Val­ken­burg en fiet­sen bij de aan­slui­ting bij de N441 om. De bypass voor fiet­sers en voet­gan­gers naast de Toren­vliet­brug is gereed. Voet­gan­gers en fiet­sers (fiets aan de hand) kun­nen het talud weer vei­lig op en af. De Toren­vliet­brug is voor hen daar­om weer toe­gan­ke­lijk. Onder de Toren­vliet­brug wordt langs de Voor­scho­ter­weg het nieu­we fiets­pad gebouwd, dat is medio decem­ber open voor fiet­sers. Het nieu­we fiets­pad aan de ande­re zij­de van het water, op de Rhijn­hof­weg, is vori­ge week geas­fal­teerd en wordt bin­nen­kort open­ge­steld voor fietsers.