De Corbulotunnel ligt er, de technische installaties worden er vanaf eind april in geplaatst. Nu moeten de betrokken partijen -voor de opening rond medio 2024- de techniek, de organisatie en de vergunningen afronden. Willem van Dongen is voorzitter van de samenwerkingstafel waar provincie, aannemer, beheerder, verkeersleiding, veiligheidsregio’s, de onafhankelijke veiligheidsbeambte en het bevoegd gezag aanzitten*.

Bij de RijnlandRoute gaat het om de hele N434, waarvan de Corbulotunnel een belangrijk onderdeel is. Er wordt 10 jaar aan gebouwd, om 100 jaar mee te kunnen gaan. Willem is verantwoordelijk voor de regie op de openstelling van het traject. Een hele klus, maar gelukkig heeft hij veel ervaring opgedaan in andere grote infra-projecten, zoals Spoorzone Delft en de Betuweroute.

Is het niet lastig om met zoveel verschillende partijen naar de openstelling van de tunnel toe te werken?

“Het is een ploegentijdrit. Je moet met zijn allen op hetzelfde moment over de finish komen om de tunnel en het tracé volgens planning in gebruik te kunnen nemen. Goede samenwerking is hierin onmisbaar. Daarom hebben we een samenwerkingsatelier ingericht. Daarin zijn de rollen en de verantwoordelijkheden in de samenwerking op een heldere manier afgesproken en houden we elkaar op de hoogte. We weten precies wie wat doet en welke planning daar aan hangt. Er zijn drie verschillende werkgroepen: Techniek, Organisatie en Vergunning. De activiteiten die zij uitvoeren, zijn gericht op hetzelfde doel: de succesvolle openstelling van een tunnel die veilig en robuust functioneert, waarvoor op tijd de vergunning is afgegeven.”

Kun je kort uitleggen welke activiteiten die werkgroepen uitvoeren?

“De Werkgroep Techniek is verantwoordelijk voor de technische kant. Dus het ontwerp, de civiele- en tunneltechnische installaties en het testen van dat geheel. De Werkgroep Organisatie houdt zich onder meer bezig met het Veiligheid Beheerplan, het verkeersmanagement en het opleiden van de medewerkers en andere betrokkenen. De Werkgroep Vergunning richt zich op de inhoud en de procedure van de vergunningsaanvraag, plus de bijbehorende communicatie.”

Ligt het allemaal op koers?

“Ja. Het ontwerp en het testen zijn gedaan, het Veiligheid Beheerplan en het Calamiteitenplan Verdiepte Ligging zijn gereed. Ook het Test- en Oefenplan ligt klaar, alleen moeten we daarvan nog uitstippelen hoe we dat precies tot uitvoering brengen. Dat we al zover zijn, is het resultaat van onze aanpak om zoveel mogelijk onderdelen zo vroeg mogelijk gereed te hebben.
In onderling overleg is heel recent voor het laatste halfjaar een stappenplan ontwikkeld met 4 stromen: Testen en Beoordelen, Oefenen en Trainen, Mobiliseren voor Exploitatie en het Vergunning verleningsproces. Dit geheel van voorbereidingen wordt in het tweede kwartaal 2021 afgerond en vast “geclicked”. Werkelijk een topresultaat!“

Waarom is het zo belangrijk om daar zo vroeg mee te zijn?

“Dan heb je tijd als je haast hebt. We hebben met deze aanpak de risico’s naar voren gehaald, zodat we alle mogelijke problemen zo vroeg mogelijk kunnen oplossen. Dan hebben we meer ruimte om eventuele tegenvallers later in het traject ook snel te tackelen. En daarmee vergroot je de kans dat je op tijd open gaat.”

En waarom is dat zo belangrijk, die tijdige opening?

“Het uitgangspunt is steeds geweest: zodra de tunnel klaar is, nemen we hem in gebruik. Dan heeft de investering meteen nut. Bovendien is dit gebied één van de verkeers-hotspots van Nederland, met enorme fileoverlast. Dat is niet fijn voor de weggebruikers en slecht voor de economie. We willen de Corbulotunnel en de hele RijnlandRoute zo snel mogelijk aanbieden aan de BV Nederland en de automobilisten.”

Verder lezen?

Dit interview is onderdeel van een reeks interviews over de tunneltechniek bij de RijnlandRoute. Lees alle interviews in het boekje ‘Ploegentijdrit in tunneltechniek’.

*De partijen aan de samenwerkingstafel zijn: Provincie Zuid-Holland projectorganisatie, Aannemerscombinatie COMOL 5, Provincie Zuid-Holland Tunnelbeheerder, de onafhankelijke Veiligheidsbeambte, de veiligheidsregio’s Hollands Midden en Haaglanden en het bevoegd gezag (de gemeenten Leiden, Wassenaar en Voorschoten).