Nieuwe plaatjes van de N434 vanuit de lucht! Het betonwerk voor de Corbulotunnel en de verdiepte ligging zit er al een tijdje op. Ook het asfalt en de belijning liggen er strak in. We werken nu aan de afbouw, met het plaatsen van vluchtdeuren en het monteren van alle tunneltechnische installaties. Dat was al een flinke klus, en met de brand van afgelopen zomer heeft dat werk helaas vertraging opgelopen. Een aantal van de verloren onderdelen worden momenteel opnieuw ingekocht en gemonteerd. Daarna wordt er nog volop getest.

De komende maanden ronden we de definitieve inrichting van het gebied rondom de tunnel en de verdiepte ligging af. Bouwterreinen, bouwketen en tijdelijke wegen zijn grotendeels opgeruimd, we vullen de grond verder aan en maken de watergangen in orde.