De ver­leg­ging van de Hof­vliet­weg naar de defi­ni­tie­ve loca­tie is enke­le dagen uit­ge­steld. Als alles goed gaat nemen we maan­dag 18 okto­ber de nieu­we situ­a­tie in gebruik. Tot die tijd kan je gebruik maken van de nor­ma­le oude rou­te naar het recre­a­tie­ge­bied Vliet­land en het infor­ma­tie­cen­trum. Dit geldt ook voor fiet­sers. Let wel op, er kan bouw­ver­keer over de weg rijden.

De rou­te naar het recre­a­tie­ge­bied Vliet­land takt ter hoog­te van het toe­kom­sti­ge knoop­punt Hof­vliet af, loopt een stuk­je even­wij­dig aan de tun­nel­toe­rit en gaat ver­vol­gens over het dak van de nieu­we tun­nel van de N434. De nieu­we Hof­vliet­weg sluit dan een stuk­je wes­te­lij­ker aan op de Riet­pol­der­weg, de rond­weg in het recre­a­tie­ge­bied Vlietland.

Routekaart nieuwe Hofvlietweg vanaf 18 okt