Dins­dag 12 okto­ber nemen we de defi­ni­tie­ve lig­ging van de Hof­vliet­weg in gebruik. De rou­te buigt af bij het toe­kom­sti­ge knoop­punt Hof­vliet, loopt een stuk­je langs de tun­nel­toe­rit en gaat ver­vol­gens over het dak van de Corbulotunnel.

Hoe kom je bij het informatiecentrum?

Het ver­keer rich­ting het infor­ma­tie­cen­trum maakt nu alvast gebruik van de boven­staan­de rou­te, zodat de aan­slui­ting van de nieu­we Hof­vliet­weg op de Riet­pol­der­weg gemaakt kan wor­den. Er staan ver­keers­re­ge­laars om ervoor te zor­gen dat je goed rijdt.