Voor tun­nel­bou­wers is 4 decem­ber een bij­zon­de­re dag, de gedenk­dag van Hei­li­ge Bar­ba­ra. Zij is de bescherm­hei­li­ge van onder meer inge­ni­eurs, mijn­bou­wers en brand­weer­lie­den. Van­we­ge coro­na dit jaar geen gro­te bij­een­komst, maar omdat we hier toch graag bij stil wil­den staan orga­ni­seer­den we een klein moment­je met olie­bol­len & cho­co­la­de­melk op de bouwplaats.

In de start­schacht van de twee tun­nel­bui­zen staat nog altijd het beeld­je van Hei­li­ge Bar­ba­ra, dat voor­af­gaand aan het boren is inge­ze­gend door een pries­ter. Ook tij­dens het uit­gra­ven van de dwars­ver­bin­din­gen, dat begin vol­gend jaar van start gaat, zal het beeld­je blij­ven staan ter bescher­ming van de onder­grond­se bouwers.