Boskalis en de provincie Zuid-Holland organiseren aanstaande woensdagavond een informatieavond voor de inrichting van de parkstrook, ten noorden van de N206 ir. G. Tjalmaweg. Tijdens de avond wordt de definitieve inrichting van de parkstrook gepresenteerd en kunnen vragen gesteld worden. De avond vindt online plaats, via een webinar. Dit doen wij in verband met de coronamaatregelen. U leest hier hoe u het webinar kunt volgen.

Datum: Woensdag 9 december 2020.

Tijdstip: 19.00 – 20.00 uur.

Presentatie: Stijn Koole, landschapsarchitect voor Boskalis, presenteert de definitieve inrichting van de parkstrook.

Link webinar: U kunt het webinar via de volgende link volgen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgwMWVmODktMzUzYy00ZWU4LWEwYTgtMmUyYTc1NjBkYTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d99bc28-8f28-4a73-a501-63a8e1eb3040%22%2c%22Oid%22%3a%22be512cb1-7682-41fb-99e7-f970cbad7c56%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d  

U kunt de link woensdag voor 19.00 uur al aanklikken, het webinar start vanaf 19.00 uur.

Systeem: Het webinar wordt via Livestream van Microsoft Teams aangeboden.

Aanmelden: U hoeft geen abonnement op Microsoft Teams te hebben of aan te maken om het webinar te kunnen volgen.

Vragen stellen: U kunt tijdens dit webinar vragen stellen via de chatfunctie. Wij beantwoorden de vragen zoveel mogelijk tijdens het webinar. Alle gestelde vragen en antwoorden worden na afloop op www.rijnlandroute.nl geplaatst.

Niet aanwezig? Mocht u woensdag niet in de gelegenheid zijn het webinar live te volgen, dan kunt u na afloop het webinar nogmaals bekijken. Wij maken nog via de website bekend op welke manier dit kan.

Indien u vragen heeft over deze avond, kunt u deze stellen via tjalmaweg@rijnlandroute.nl

Wij begroeten u graag aanstaande woensdagavond.