De eer­ste stap van de ont­man­te­ling van het boor­schild is gezet! Op 2 decem­ber hesen we het graaf­wiel van de tun­nel­boor­ma­chi­ne uit de ont­vangst­schacht. Een niet alle­daag­se hijs­klus, met een gewicht van maar liefst 150 ton en een door­sne­de van 11 meter.

In de komen­de dagen wordt het graaf­wiel in delen gesle­pen en afge­voerd. Ook gaan we ver­der met het ont­man­te­len van de rest van het boor­schild. De komen­de weken zijn we op deze loca­tie 7 dagen per week en 24 uur per dag aan het werk. Tij­dens de feest­da­gen­pe­ri­o­de wordt er niet gewerkt en genie­ten de bou­wers van een wel­ver­dien­de vakan­tie. In janu­a­ri ont­man­te­len we de voor­ste volg­wa­gen. Kijk hier voor meer infor­ma­tie over de werk­zaam­he­den en de planning.