Nb dit bericht is op 3/12 aangepast. In een eerdere versie van dit bericht stond niet expliciet vermeld dat de verlichting langs de bouwweg tijdens de werkzaamheden wordt aangezet. Omdat dit goed zichtbaar is vanuit de naastgelegen woonwijk, is dat nu toegevoegd. Tijdens de Kerstvakantie wordt er niet gewerkt en staat de verlichting niet aan.

Eind deze maand starten we met het ontmantelen van de tunnelboormachine aan de kant van de ontvangstschacht/Stevenshof. Het gaat om het boorschild en de voorste volgwagen. De achterste drie volgwagens zijn in de afgelopen weken achteruit de tunnel uitgereden en worden op het bouwterrein van de A4 uit elkaar gehaald en afgevoerd.

Planning

De planning voor de werkzaamheden bij de ontvangstschacht ziet eruit als volgt:

  • Op dit moment voeren we voorbereidende werkzaamheden uit, waaronder het vast lassen van de hijsogen, waaraan de verschillende onderdelen straks de bouwkuip uit kunnen worden gehesen.
  • Rond 30 november bouwen we de hijskraan op. Vanaf begin december worden de delen van het boorschild, inclusief het graafwiel, uit de bouwkuip gehesen. Dat duurt ongeveer drie weken, tot aan de feestdagenperiode.
  • Tijdens de feestdagenperiode voeren we geen werkzaamheden uit.
  • Vanaf maandag 4 januari starten we met de voorste volgwagen. Het demonteren, uithijsen en afvoeren van de volgwagen duurt ook ongeveer 3 weken.

Net zoals bij de ontmanteling van de tunnelboormachine na het boren van de eerste tunnelbuis, kunnen de demontagewerkzaamheden hoorbaar zijn in de omgeving. In de maanden december en januari zal er ’s avonds en ’s nachts moeten worden doorgewerkt. Waar mogelijk zullen we de werkzaamheden die geluidsoverlast kunnen geven, zoals het slijpen, overdag uitvoeren. Omdat er ’s avonds en ’s nachts wordt gewerkt, is het noodzakelijk om de verlichting langs de bouwweg aan te zetten. We zullen ervoor zorgen dat deze verlichting tijdens de feestdagenperiode (van 19 december t/m 3 januari) wordt uitgezet.

Recycling & hergebruik

De onderdelen van het boorschild en de eerste volgwagen worden via de bouwweg naar de A44 afgevoerd. Zo’n 25% waardevolle onderdelen gaat terug naar de fabriek van fabrikant Herrenknecht in Duitsland en wordt na revisie gebruikt voor nieuwe tunnelboormachines. Het overige materiaal wordt gerecycled.