De werkzaamheden voor de tijdelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg kunnen verder. Burgerinitiatief Katwijk Smart Villlage, enkele bewoners en enkele ondernemers wilden het werk laten schorsen tot een uitspraak in de beroepsprocedure, maar de Raad van State heeft dit afgewezen. Dit betekent dat er begonnen kan worden met het kappen van bomen voor de verlegging van de N206, zoals eerder in oktober is aangegeven.

De bomen die gekapt worden, worden in het project gecompenseerd in afstemming met de gemeente Katwijk. De bomencompensatie wordt nog in detail uitgewerkt door aannemer Boskalis. Daarover volgt op een later moment meer informatie. Andere voorbereidende werkzaamheden, zoals het verplaatsen van (beschermde) diersoorten uit de watergang in de parkstrook en het dempen van de watergang zijn al uitgevoerd omdat hiervoor al vergunningen waren afgegeven.

Aandacht voor de omgeving

Provincie en Boskalis realiseren zich dat de uitspraak teleurstellend kan zijn voor de omgeving. Aannemer Boskalis benadrukt dat de uitvoering van de werkzaamheden met grote zorg wordt uitgevoerd. Boskalis treft hiervoor een aantal hinderbeperkende maatregelen. Deze maatregelen worden aangevuld met extra hinderbeperkende maatregelen, waarvoor de provincie Zuid-Holland 2,5 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. Deze maatregelen zijn in overleg met de omgeving bepaald.

Werkzaamheden de komende periode

De volgende vervolgwerkzaamheden worden de komende periode uitgevoerd:

  • Vanaf vrijdag 27 november a.s. worden de bomen gekapt voor zowel de tijdelijke verlegging van de N206 als ook voor de definitieve situatie. Dit duurt ca. 2 weken. Hout dat bruikbaar is voor de te realiseren wand/patio bij de school wordt opgeslagen.
  • Graafwerkzaamheden voor de nieuwe watergang in de parkstrook.
  • Na het graven van de nieuwe watergang zal de aanplant van bomen aan de noordzijde van deze watergang plaatsvinden, evenals de aanleg van een wandelpad.
  • De verlegging van kabels en leidingen in de parkstrook.
  • Een deel van het fietspad in de parkstrook moet voor de werkzaamheden worden opgebroken.
  • De watergang in de parkstrook is opgeschoond en deels al gedempt. Hierop volgt het aanbrengen van voorbelasting en de afbouw van de tijdelijke N206 na de jaarwisseling. Hierover volgt later meer informatie.

Het fietspad in de parkstrook blijft in verband met de werkzaamheden afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de reeds ingestelde omleidingsroutes.

Omgevingsvergunningen en beroep

De verzoeken om voorlopige voorziening die zijn afgewezen, betreffen de volgende vergunningen:

  • Vergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan en het verrichten van werkzaamheden in verband met het verleggen van de N206 (deel westzijde);
  • Vergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan en het verrichten van werkzaamheden in verband met het verleggen van de N206 (deel oostzijde);
  • Vergunning voor het kappen van 122 vergunningplichtige bomen (deels te kappen voor de tijdelijke verlegging van de N206 en deels voor de definitieve situatie).

Naast de verzoeken om voorlopige voorziening is er ook beroep vanuit de omgeving aangetekend tegen deze 3 omgevingsvergunningen. Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State een uitspraak doet in de beroepsprocedure.

Meer informatie

Het besluit van de Raad van State leest u op de website van de Raad van State.