In deze gebundelde reeks interviews bespreken alle specialisten hun aandeel in de realisatie van een veilige Corbulotunnel. De interviews staan op zichzelf, maar hebben ook een onderlinge samenhang. Elke meewerkende partner heeft een individuele verantwoordelijkheid: de bouwer, tester, beheerder, de vergunningverlener, het bevoegd gezag en de hulpdiensten. Zij zijn allen noodzakelijke schakels voor een veilig en betrouwbaar functionerend geheel.