Het Ach­ter­weg­vi­a­duct bij de N206 ir. G. Tjal­ma­weg is gesloopt. Door de sloop te ver­de­len over 2 dagen kon­den het ver­keer en de hulp­dien­sten door­rij­den. We hiel­den na de sloop 1.500 ton beton­puin over, dat gebrui­ken we opnieuw onder wegen en in de gewa­pen­de grond. Benieuwd hoe de sloop in z’n werk ging? We nemen je mee voor een kijk­je ach­ter de schermen.