Gedeputeerde Frederik Zevenbergen van de provincie Zuid-Holland en wethouder Gerard Mostert van de gemeente Katwijk openden samen met Menno van der Ploeg, directeur projecten van Boskalis Nederland, de parkstrook inclusief de nieuwe doorfietsroute langs de N206 ir. G. Tjalmaweg. Gedeputeerde Zevenbergen: “Met het nieuwe fietspad langs de Tjalmaweg als schakel is de nieuwe doorfietsroute tussen Leiden en Katwijk compleet. Wij zijn blij met het prachtige resultaat.

Opening

Twee kinderen uit de omgeving, Abigail en Seth (11 jaar) brachten met het nieuwe trekpontje over de verbrede watergang in de parkstrook een grote schaar naar de overkant. Met deze schaar knipten de bestuurders het lint bij de fietsbrug door om daarmee de parkstrook en de doorfietsroute Leiden-Katwijk officieel te openen. Samen met vertegenwoordigers van wijkraden en de fietsersbond, vrijwilligers van “Fietsmaatjes Katwijk” en aanwezige genodigden en bewoners fietsten zij een stukje over het nieuwe doorfietspad.

Inrichting van de parkstrook

De parkstrook is zo ingericht, dat bewoners en kinderen er kunnen recreëren, wandelen, ontmoeten en spelen. Aannemer Boskalis en de provincie Zuid-Holland hebben bewoners in de omgeving betrokken bij de inrichtingsplannen voor de parkstrook. Wethouder Mostert: “De parkstrook is een prachtige groene zone geworden tussen de woningen en de nieuwe Tjalmaweg, een aanwinst voor de leefbaarheid in de wijk. Het nieuwe fietspad zorgt niet alleen voor een veilige en snelle fietsverbinding tussen Leiden en Katwijk aan Zee, maar zal ook lokaal echt iets gaan betekenen voor de mobiliteit.”

Stijn Koole van BoschSlabbers Landschapsarchitecten vult aan: “De parkstrook is bedoeld om te beleven, te bewegen en te ontspannen. We hebben daarom gekozen voor veel variatie in sfeer, routes en door diverse boomsoorten en plekken voor avontuurlijk spelen toe te passen.”
Aannemer Boskalis bouwde het nieuwe fietspad op de fundering van de tijdelijke N206. Ook de voorbelasting voor de fundering van het Broekwegviaduct in de parkstrook is meegenomen in het werk. Van der Ploeg licht toe: “We hebben hard gewerkt om nu, voor de zomervakantie, klaar te zijn. Ik wil hierbij graag de omwonenden bedanken voor hun geduld en voor het omfietsen.”

Waardering archeologisch erfgoed

Langs de Tjalmaweg maken we het archeologisch erfgoed op verschillen de manieren zichtbaar en beleefbaar. Naast viaduct Valkenburg-Oost (Praetorium Agrippinae) is het “Limesplein” op Romeinse wijze ingericht met een waterpartij met twee rijen houten palen en een schelpenpakket ertussen. Het is een verbeelding van de Romeinse wegen uit de tweede eeuw na Christus, zoals aangetroffen bij archeologische opgravingen. De funderingspalen zijn aangebracht op exact dezelfde plek als waar in 100 na Christus een Romeinse weg lag. In de fietsonderdoorgang naast het viaduct wordt een vitrine gevuld met voorwerpen gemaakt van het 2000 jaar geleden gebruikte hout.

Nieuwe doorfietsroute Leiden-Katwijk

Het brede fietspad langs de Tjalmaweg is de ontbrekende schakel van de nieuwe doorfietsroute tussen Leiden en Katwijk. Je fietst nu comfortabel langs de Tjalmaweg, door de nieuwe fietsonderdoorgang bij viaduct Valkenburg-Oost en over de Torenvlietbrug naar de nieuwe fietstunnel bij Leiden-West. Deze fietstunnel is een belangrijk onderdeel van deze doorfietsroute en werd ook binnen de RijnlandRoute aangelegd. De doorfietsroute sluit in Leiden aan op het brede fietspad langs de Plesmanlaan. Dat fietspad is eerder door de gemeente Leiden aangelegd, de provincie heeft hier financieel aan bijgedragen.

Doorfietsroutes zijn brede, veilige en comfortabele fietspaden die dorpen en steden met elkaar verbinden. Bewoners en bezoekers van dit gebied kunnen nu makkelijk kiezen welke type vervoer het beste bij een ritje past: de auto of de fiets.

Informatie inrichting parkstrook

Meer informatie over het ontwerp en de inrichting van de parkstrook lees je in een eerder nieuwsbericht. Daar vind je ook een overzicht van de grassen, kruiden, struiken, hagen en bomen die in de parkstrook zijn of worden aangeplant.

Afronding parkstrook

In november volgt nog de aanplant van bomen, omdat de wortels van de bomen in de herfst beter aanslaan.