Voor de RijnlandRoute heeft de provincie afgesproken dat aannemer Comol5 extra maatregelen neemt om de uitstoot tijdens de bouwfase met 23% terug te brengen. De provincie hecht heel veel waarde aan CO2-reductie. In een tussentijdse en onafhankelijke CO2-audit is gebleken dat Comol5 een daling van 32% heeft behaald. Een mooie prestatie!

Voorbeeldproject

Duurzaamheidscoördinator Marjan Kloos van Comol5: “De auditors noemden de RijnlandRoute met de inzet van Comol5 een voorbeeldproject. Daar zijn we trots op. We hebben de extra reductie vooral bereikt ten aanzien van staal en beton. In het gehele productieproces kijken we vanaf de winning van grondstoffen tot productie en toepassing. Daardoor kunnen we bij de inkoop alert zijn op materialen en bijvoorbeeld hergebruikt staal toepassen. Voor het nemen van maatregelen stelt Comol5 zich op als echte sparringpartner met de provincie. In de praktijk blijken niet alle voorgestelde maatregelen haalbaar, maar dat neemt niet weg dat er een proces van continue verbetering is ontstaan.”

Hoogste trede CO2 prestatieladder

De CO-2 metingen worden gelegd langs de lat van een landelijke CO-2 prestatieladder.
Provincie Zuid-Holland en Comol5 hebben de ambitie om de hoogste trede van die prestatieladder aan te houden: trede 5. Die is ruimschoots bereikt. Voor dit niveau werkt de aannemer actief samen met partners in de sector om de CO2-uitstoot te blijven verminderen.

Groene proef met mos schermen

Comol5 doet samen met Besix momenteel op de bouwplaats een pilot met mos schermen langs de bouwweg. Dit is voor het eerst bij een bouwproject in Nederland. De belangrijkste doelstellingen zijn het filteren van fijnstof en zwarte koolstof, het verder ontwikkelen van deze nieuwe en duurzame technologie én het verzamelen van gegevens over de uitgestoten vervuiling op de bouwplaats. Met de resultaten van deze groene proef kunnen permanente biotechnologische filterwanden voor tunnels of geluidsschermen verder worden ontwikkeld.