Tijdens de kerstvakantie, van maandag 21 december tot 4 januari, voert Boskalis geen werkzaamheden uit aan de N206 ir. G. Tjalmaweg. In de eerste weken van het nieuwe jaar betreft het voornamelijk werkzaamheden voor de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg, in de parkstrook en voor de nieuwe Torenvlietbrug. In dit bericht lees je wat er op de diverse locaties gaat gebeuren.

Tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg

De werkzaamheden voor de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg worden in januari voortgezet. Het gaat onder andere om werkzaamheden voor het wegcunet (maken van een draagkrachtige laag waarop later de tijdelijke weg kan worden gemaakt) en verlegging van kabels en leidingen. Bij de aansluiting Valkenburg-Oost zal in de loop van januari de voorbelasting plaatselijk al weer kunnen worden verwijderd, omdat de ondergrond voldoende zal zijn ingeklonken.

Parkstrook bij Duinzicht

In januari rondt Boskalis de werkzaamheden aan de nieuwe watergang in de parkstrook af. In december is al gestart met het graven van de watergang. Deze is nog niet op de uiteindelijke diepte, maar functioneert al wel goed om eventuele wateroverlast voor omwonenden te voorkomen. De watergang wordt in januari verder verdiept en plaatselijk nog verbreed naar de wegzijde.

Nog deze winter zullen aan de noordzijde van de nieuwe watergang bij Duinzicht de eerste bomen aangeplant worden, net als nieuwe hagen bij de parkeerplaatsen en een wandelpad.

Torenvlietbrug

In januari werkt Boskalis verder aan de nieuwe Torenvlietbrug. Op 7 december ging de eerste paal – van in totaal 204 palen – de grond in, voor het ondersteunen van het landhoofd aan de oostkant (aan de zijde van Leiden). Voor dit landhoofd zijn in totaal 18 palen nodig. Voor het landhoofd aan de westkant zijn 23 heipalen nodig, daarvan zijn tot nu toe 3 palen geheid. Na de kerstvakantie gaat Boskalis verder met het heien van de resterende palen en later in het jaar volgt het afbouwen van de steunpunten (onderbouw van de brug). In 2021 staat de bovenbouw van de brug op de planning.