Op dit moment zijn we in de tweede, noordelijke, tunnelbuis de kabelkokerelementen aan het plaatsen. De kabelkokerelementen worden via vrachtwagens aangevoerd en boven op het bouwterrein opgeslagen. Ze liggen hierbij op hun (platte) zijkant om praktische redenen.

In de tunnel staan ze rechtop, met de ronding naar beneden. Daarvoor moeten eerst de elementen gekanteld worden. Daarna kan de shovel de elementen de tunnel inrijden.

Er zijn twee manieren om een element te kantelen. Bij de eerste tunnel werden de elementen van twee kanten aangevoerd. Aan de oostkant was er een ‘gecoördineerde dans’ tussen 2 hijskranen nodig. Bekijk hieronder het filmpje over kantelen met hijskranen (versneld weergegeven).

Aan de westkant maakten we gebruik van een kabelkokerelementenkantelframe. Met het kantelframe kan deze handeling ook veilig en betrouwbaar worden uitgevoerd. Daarmee wordt 1 extra kraan (+ machinist) bespaard, wat aanzienlijk scheelt in ruimte, kosten en tijd. Hoe dat in zijn werk gaat is hieronder te zien.

Op dit moment wordt er overigens alleen maar met het kantelframe gewerkt, omdat de elementen maar vanaf 1 kant, de oostkant, de tunnel ingaan.