De hei­werk­zaam­he­den voor het twee­de deel van knoop­punt Hof­vliet schui­ven een week of 2 op en star­ten naar ver­wach­ting van­af 20 novem­ber. Rond medio febru­a­ri is het werk gereed.

In een eer­der nieuws­be­richt kon­dig­den we deze werk­zaam­he­den al aan. In dat nieuws­be­richt lees je alle infor­ma­tie over de loca­tie, werk­wij­ze en de inmid­dels aan­ge­pas­te plan­ning.