Op verzoek van de provincie Zuid-Holland heeft aannemer Comol5 voor de RijnlandRoute een minutieus plan uitgedacht voor de verbreding van de A44 en de vernieuwing van viaducten, brug en tunnel. De A44 wordt stevig aangepast maar blijft ondertussen wel gewoon open. De verschillende werkzaamheden en meerdere kunstwerken binnen het project vragen om een uitgebreide fasering met behoorlijke uitdagingen. Tijd voor een gesprek hierover met projectmanager Wim Guis van Comol5.

Ruimte maken in vijf stappen

De werkzaamheden hebben we opgedeeld in vijf fasen, die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het verkeer op de A44 geen of nauwelijks hinder ondervindt van de werkzaamheden”, vertelt Wim. “De A4 is een belangrijke rijksweg met een onderliggend wegennet, en we werken dan ook met veel verschillende disciplines samen. Daarnaast stemmen we af met de verschillende gemeenten en waterschappen en met de bedrijven in de omgeving. In de eerste fase hebben we de A44 omgelegd, om ruimte te maken voor de bouw van het nieuwe knooppunt Ommedijk. Hiermee maken we de aansluiting op de verdiepte ligging van de nieuwe N434.

De tweede fase was het realiseren van een zogeheten divergerende diamantaansluiting bij Leiden-West. Dat is een speciale kruising die in Nederland nog niet eerder was toegepast. Dit type kruising neemt minder ruimte in beslag waardoor er ook weer ruimte ontstaat om te bouwen zonder de doorstroming van het verkeer te beperken. In de derde fase hebben we de A44 verlegd naar het westen en gaan we naar de vierde fase, waarin we de oostkant van de viaducten bouwen. In de vijfde fase zorgen we ervoor dat alles rondom de A44 in gebruik genomen kan worden en er een eindsituatie gecreëerd wordt. Dan is het weer ‘business as usual’ voor de weggebruikers”.

Uitdaging: de kunstwerken

In het aan te passen stuk van de A44 zitten viaducten, een brug en een fietstunnel, de zogeheten kunstwerken. Het meest noordelijk ligt het viaduct over de Robert Boyleweg. Naar het zuiden toe komen we bij het viaduct over de N206, de Plesmanlaan, waarin de fietstunnel parallel aan de N206 is geïntegreerd. Daarna komen we bij de brug over de Oude Rijn. Bij deze brug gaan we iets anders te werk. Waar bij de andere kunstwerken iets nieuws wordt gebouwd waarna het oude wordt afgebroken, behouden we de bestaande brug over de Oude Rijn. Deze is verstevigd om de levensduur te verlengen. De oude brug was een beweegbare brug, die tijdens het werk is gefixeerd. De nieuwe brug is een vaste brug.

Tot slot zijn er dan het viaduct over de Ommedijkseweg en het knooppunt Ommedijk, dat geïntegreerd is in de verdiepte ligging. In de gehele fasering pakt Comol5 eerst de hoofdrijbaan richting Den Haag aan, later de hoofdrijbaan richting Amsterdam. Zo kan het verkeer te allen tijde doorrijden over de A44.

Huidige stand van het werk

We gaan nu een volgende belangrijke fase in en we verwachten zomer 2021 de eindsituatie op de A44 bereikt te hebben. Dan wordt er nog wel aan de N434 gewerkt, en knooppunt Ommedijk is gereed maar nog niet in gebruik. Dan hebben we er met vereende krachten een groot project opzitten, in complexe faseringsstappen. En dat terwijl het verkeer gewoon kon doorrijden, een belangrijke voorwaarde van de provincie. We kijken dan terug op een prachtige samenwerking van alle disciplines tussen ontwerp, voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.

Bron: GWW artikel — Jan Mol