*Let op dit nieuwsbericht is aangepast. In deze nieuwe versie is de planning aangepast. Het werk is met ca. 2 weken opgeschoven en start nu rond 20 november.

Vanaf ca. 20 november starten we met het tweede deel van de heiwerkzaamheden voor het knooppunt Hofvliet bij de A4.

Het nieuwe knooppunt zorgt straks voor de verbinding tussen de A4 en de nieuwe N434 met geboorde tunnel. We bouwen knooppunt Hofvliet grofweg in 2 delen. Het eerste deel van de fly-overs is nu klaar en in de afgelopen maanden hebben we de rijbanen verlegd naar de definitieve locatie. Het verkeer rijdt nu onder de fly-overs door. Doordat de rijbaan nu is opgeschoven, hebben we aan de oostzijde ruimte om de fly-overs verder af te bouwen.

De werkzaamheden

Voor de fundering van het tweede deel van de fly-overs moeten er nog ca. 700 palen worden geheid. We starten hiermee rond ca. 20 november 2020 en we verwachten medio februari 2021 klaar te zijn. In de feestdagenperiode wordt er niet gewerkt. Het heien van de funderingspalen kan hoorbaar zijn in de omgeving.

Doorkijk werkzaamheden

Net als bij de bouw van de eerste fase, zullen we na het aanbrengen van de funderingspalen de stalen ondersteuningsconstructie opbouwen. Deze dient ter ondersteuning van de houten bekisting, waarin het beton van de fly-overs wordt gestort.