Hoe ziet het graaf­wiel eruit na ruim een kilo­me­ter boren door veen, klei, zand en grind? Moe­ten de bei­tels wor­den ver­van­gen of kun­nen ze nog een tijd­je mee? En zou er nog een spoor te vin­den zijn van de geel/​rode verf? Deze week, pre­cies hal­ver­we­ge het boor­pro­ces en tevens op het diep­ste punt van de tun­nel, inspec­teer­den we het graaf­wiel van de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Dat was voor het eerst sinds de start van het boren.

Omdat de druk aan het graaf­front op een diep­te van 31 meter hoger is dan aan de opper­vlak­te, moest deze inspec­tie wor­den uit­ge­voerd door pro­fes­si­o­ne­le dui­kers. Via een per­so­nen­sluis en een spe­ci­aal luik­je kon ons team het graaf­front berei­ken, waar we het ben­to­niet­peil heb­ben ver­laagd zodat er goed zicht is op het graaf­wiel. Toen kon­den we alle bei­tels con­tro­le­ren en opme­ten. Geluk­kig waren de bei­tels nau­we­lijks ver­sle­ten, dus we kun­nen nog even door boren! En zoals je op de foto´s kunt zien, is ook de verf nog zichtbaar