Op dinsdag 26 en woensdag 27 november 2019 organiseert de provincie Zuid-Holland informatieavonden over het onderzoek naar de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg. De verlegging is nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Middels informatietafels worden belangstellenden geïnformeerd over de drie zuidelijke varianten die onderzocht worden en de noordelijke variant voor de tijdelijke N206 ir. G. Tjalmaweg. De avonden vinden plaats in het Dorpshuis Valkenburg, Kerkweg 3 te Valkenburg.

Informatietafels

Tijdens de informatieavonden kunnen belangstellenden aan informatietafels vragen stellen en meedenken. Tussen 18.00 uur en 21.45 uur vinden de gesprekken plaats. Aanvullend wordt er aan de hand van een aantal panelen informatie aangeboden over het proces en de planning van het onderzoek, criteria die voor het onderzoek worden gehanteerd. Ook is er een overzicht van werkzaamheden die gaan plaatsvinden.

Aanmelden

Om teleurstellingen te voorkomen en zoveel mogelijk geïnteresseerden de gelegenheid te geven kennis te nemen van het onderzoek, wordt aan belangstellenden gevraagd zich in te schrijven voor de informatietafels (aanmelden kan tot woensdag 27 november 2019, 17.00 uur).

Aan geïnteresseerden die niet in de gelegenheid zijn om te komen, wordt de informatie over het onderzoek ook via onze website beschikbaar gesteld.

Onderzoek tijdelijke zuidelijke verlegging

Onlangs stemde het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland in met het verzoek van het college van B&W van de gemeente Katwijk om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een tijdelijke zuidelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg. Varianten van een zuidelijke verlegging worden op een gelijkwaardige manier onderzocht en getoetst als de tijdelijke verlegging aan de noordzijde.

Voorbereidende werkzaamheden voor definitieve situatie

Met de gemeente Katwijk is afgesproken dat tijdens het onderzoek de vergunningaanvragen en voorbereidende werkzaamheden zoveel als mogelijk doorgaan. Aannemer Boskalis is inmiddels gestart met voorbereidende werkzaamheden. Deze zijn vooral gericht op de aanpassingen van de Tjalmaweg naar de definitieve situatie. Hierbij is de afspraak gemaakt dat tijdens het onderzoek geen werkzaamheden worden uitgevoerd die een zuidelijke variant onmogelijk maken.

Informatie over de voortgang van het onderzoek

Alle informatie over het onderzoek, de voortgang en contactmomenten met de omgeving is te vinden op deze website. Je kunt je abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute. Het project kan ook gevolgd worden op Facebook, Twitter en Instagram. Belanghebbenden worden daarnaast, indien nodig, per brief geïnformeerd.

Meer informatie

Nieuwsbericht onderzoek zuidelijke varianten tijdelijke N206