Benieuwd hoe het er ach­ter de scher­men aan toe gaat? Van­af maan­dag 2 decem­ber komt pro­gram­ma­ma­ker Johan Over­de­vest elk kwar­taal bij ons op bezoek. Hij spreekt de men­sen ach­ter de scher­men en hoort wat er alle­maal komt kij­ken bij de aan­leg van de RijnlandRoute. 

De eer­ste afle­ve­ring is maan­dag 2 decem­ber om 17.00 uur en wordt elk uur her­haald tot dins­dag 3 decem­ber 17.00 uur. Uiter­aard kun je de afle­ve­ring ook terug­kij­ken op onze website.