Een tun­nel boren; het is een impo­san­te en indruk­wek­ken­de klus. Bin­nen­kort start de 100 meter lan­ge tun­nel­boor­ma­chi­ne van de Rijn­land­Rou­te met het boren van een 2,5 km lan­ge tun­nel. Bekijk hier­on­der de ani­ma­tie­vi­deo van het boorproces.