De nieu­we Tjal­ma­weg is al even open­ge­steld voor alle ver­keer. Ook de park­strook met de door­fiets­rou­te wordt enthou­si­ast gebruikt en beleefd door de omge­ving. De slo­ten van het hek­werk van de hon­den­uit­laat­plaats zijn vori­ge week weg­ge­haald. Recen­te­lijk is tevens de fraai inge­rich­te ruim­te onder de Toren­vliet­brug­gen van LED-ver­lich­ting voor­zien. Ieder­een kan nu zon­der restric­ties van die ruim­te aan de oever van de Oude Rijn gebruik maken.

De aan­ko­men­de maan­den wor­den de laat­ste punt­jes op de i gezet, een aan­tal werk­zaam­he­den moet nog wor­den uit­ge­voerd. In deze bouwup­da­te wordt een door­kijk tot het ein­de van het kalen­der­jaar gegeven:

Meer infor­ma­tie over de park­strook leest u in ons eer­de­re nieuws­be­rich­ten: https://rijnlandroute.nl/parkstrook-veilig/, https://rijnlandroute.nl/definitieve-inrichting-parkstrook-naast-de-tjalmaweg/