Weet je nog hoe de nieu­we Toren­vliet­brug is gebouwd en de bestaan­de Toren­vliet­brug werd aan­ge­past? Eerst bouw­den we de nieu­we brug, zodat al het ver­keer in bei­de rich­tin­gen over de nieu­we brug reed. Daar­na kon­den we de bestaan­de brug aan­pas­sen en hier een nieuw fiets­pad in twee rich­tin­gen bou­wen. De aan­pas­sin­gen begon­nen met de sloop van het oude brug­dek, door dit in stuk­ken te snij­den. Toen ook de bestaan­de brug was aan­ge­past, in dezelf­de look als de nieu­we Toren­vliet­brug, waren deze “twee­ling­brug­gen” klaar voor het ver­keer in bei­de rich­tin­gen.  In deze time­lap­se van bij­na 3 minu­ten krijg je een mooi beeld van de bouw van de Torenvlietbrug.

Time­lap­se Toren­vliet­brug: augus­tus 2021 - april 2023

Fei­ten nieu­we Toren­vliet­brug 
 • Leng­te van het dek: 213,5 meter 
 • Breed­te van het dek: 21,5 meter 
 • Door­vaart­hoog­te: 5,6 m (net zo hoog als de bestaan­de Toren­vliet­brug) 
 • 8 over­span­nin­gen met een leng­te tus­sen de 18 en 30 meter 
 • 11 koker­lig­gers per over­span­ning, in totaal 88 lig­gers 
 • Lig­gers wegen 38 tot 58 ton per stuk 
 • Op de brug zijn drie rij­stro­ken voor het ver­keer in de rich­ting Lei­den 
Fei­ten bestaan­de Toren­vliet­brug 
 • Gebouwd in 1990 
 • De brug heeft zijn naam te dan­ken aan de voor­ma­li­ge hoe­ve Toren­vliet die een stuk ver­der­op aan de Zon­ne­veld­slaan in Val­ken­burg lag
 • Leng­te van het dek: 213 meter 
 • Breed­te van het dek: 16,8 meter 
 • De brug is vast­ge­maakt, omdat er vrij­wel geen sche­pen meer pas­seer­den waar­voor de brug open hoefde.
 • Sta­len val van 117 ton in zomer van 2022 in delen ver­wij­derd. 
 • Op de brug zijn twee rij­stro­ken voor het ver­keer rich­ting Kat­wijk en een fiets­pad dat onder­deel uit­maakt van de door­fiets­rou­te tus­sen Lei­den en Katwijk.
 • De rand­ele­men­ten en leu­nin­gen van de bestaan­de Toren­vliet­brug zijn ver­van­gen zodat de twee brug­gen qua uit­stra­ling op elkaar lig­gen. 
 • De kleur van de rand­ele­men­ten en leu­nin­gen is RAL 8011 (Noot­bruin). Het archi­tec­ten­bu­reau twij­fel­de tus­sen twee bruin­tin­ten. Uit­ein­de­lijk werd voor noot­bruin geko­zen, omdat één van de ont­wer­pers uit Pië­mon­te in Ita­lië kwam, waar de bes­te hazel­no­ten wor­den ver­bouwd en de bekend­ste cho­co­la­de­pas­ta van­daan komt. 
 • Op de plek van het val lig­gen nu 32 lig­gers - met een totaal­ge­wicht van 200 ton.
  • Er lig­gen 16 T-lig­gers met een leng­te van bij­na 9 meter over de bas­cu­le­kel­der (hier bevond zich het vroe­ge­re con­tra­ge­wicht van het beweeg­ba­re brug­dek). 
  • Er lig­gen 16 T-lig­gers met een leng­te van ruim 15 meter over de Oude Rijn. 

 Het gebied onder de brug­gen is hele­maal opnieuw inge­richt en een pret­ti­ge plek gewor­den om een hen­gel­tje uit te gooi­en of te genie­ten van de voor­bij­va­ren­de boot­jes. 

 foto­gra­fie Vin­cent Bas­ler en Bos­ka­lis Nederland