In de expositieruimte in het gemeentehuis van Katwijk zijn vanaf vandaag drie bijzondere houten vazen te bewonderen. Deze zijn door houtbewerkster en kunstenares Marisa Klaster gemaakt van de eikenhouten palen van de Romeinse weg die in 2018 werd aangetroffen bij archeologisch onderzoek voor de RijnlandRoute. Frederik Zevenbergen en Meindert Stolk (gedeputeerden voor de provincie Zuid-Holland) overhandigden de vazen aan wethouders Gerard Mostert en Jacco Knape van de gemeente Katwijk.

Expositieruimte

Naast de drie vazen ontving de gemeente ook één van de originele houten funderingspalen van de Romeinse weg. Deze Romeinse vondsten zijn nu onderdeel van de vaste tentoonstelling van de expositieruimte van het gemeentehuis in Katwijk. Daar is ook een afdruk van de Peutingerkaart (een Romeinse wegenkaart) te zien, waarop tal van Romeinse nederzettingen in kaart gebracht zijn. De expositieruimte zelf is nog in ontwikkeling en krijgt naar verwachting dit jaar zijn definitieve vorm. Dan zal deze ruimte ook plaats gaan bieden aan wisselende tentoonstellingen.

Archeologisch onderzoek RijnlandRoute

De Romeinse weg werd aangetroffen tijdens archeologisch onderzoek voor de aanleg van de N206 ir. G. Tjalmaweg, onderdeel van de Rijnlandroute. De hier aangetroffen houten palen vormden de fundering van een bijna 2000 jaar geleden aangelegde Romeinse weg. Samen met een grachtensysteem, grafvelden en huisplattegronden kreeg deze locatie de naam Weerdkampen. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: “De Romeinen legden hun weg al zeer gestructureerd en goed voorbereid aan. Wij deden dat ook met de Tjalmaweg, op nagenoeg dezelfde plek als de Romeinse weg, heel bijzonder.“ Wethouder Gerard Mostert beaamt dit: “De Romeinse weg vormt een verbinding met het verleden en het nu. Heel mooi om je te realiseren dat je hier letterlijk over geschiedenis rijdt. “

Beleefbaar erfgoed

Bij de aanleg van de RijnlandRoute was veel aandacht voor de archeologische waarden in het gebied. Verkeer en erfgoed komen hier op een bijzondere manier samen. De gemeente en de provincie zetten zich in om dit unieke erfgoed zo goed mogelijk te behouden en beleefbaar te maken. Gedeputeerde Meindert Stolk: “Met de bijzondere archeologische vondsten in Valkenburg hebben we omwonenden en andere geïnteresseerden al kennis laten maken, onder meer door georganiseerde publieksdagen. Bovendien hebben verschillende musea in de omgeving één of meerdere Romeinse palen gekregen om op te nemen in hun collectie. Zo kan nu en in de toekomst het unieke Romeinse hout bekeken worden.”

Ook binnen de gemeente Katwijk kan men de bijzondere geschiedenis van dit gebied op steeds meer plekken ‘ervaren’. Wethouder Jacco Knape: “Er zit hier zoveel rijkdom in de grond. Erfgoed dat soms niet zichtbaar is, maar dat wel heel veel over onze geschiedenis kan vertellen. Daarom maken we de geschiedenis op specifieke plekken zichtbaar. Dat doen we met deze tentoonstelling, maar ook met bijvoorbeeld informatiebordjes bij het Limesplein (naast viaduct Valkenburg-Oost), met uitleg over de archeologische waarde van het gebied en de sfeer van de Romeinse weg. Ook is het plan om een fietsroute langs plekken met bijzondere archeologische waarden te maken en komt er een kunstwerk bij de toekomstige HOV R-net bushalte langs de Tjalmaweg. Tot slot draagt natuurlijk ook de komst van het nieuwe Limes Erfgoedcentrum (archeologisch depot) in de toekomst bij aan de zichtbaarheid van ons erfgoed.”

Romeins erfgoed

De Romeinse weg met zijn eeuwenoude houten funderingspalen en andere vondsten uit deze tijd zijn onderdeel van ons Neder-Germaanse Limes erfgoed. De Limes is de voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk, die ook dwars door het huidige Zuid-Holland liep. In onze bodem zijn talloze resten achtergebleven van de tijd dat de Romeinen zich in onze provincie gevestigd hebben. De provincie vindt het belangrijk dit erfgoed te behouden en waar mogelijk te tonen aan iedereen daarin geïnteresseerd is.