Om de stabiliteit van de verdiepte ligging te kunnen waarborgen gaat Boskalis meer Beaumix toepassen in de verdiepte ligging van de N206 ir. G. Tjalmaweg. De waterdruk van buiten de verdiepte ligging blijkt in dit gebied zo groot dat er meer neerwaartse druk nodig is in de verdiepte ligging om een veilige constructie te kunnen realiseren.

Dit is de conclusie van een interne kwaliteitscontrole van Boskalis. De waterdruk van buiten de verdiepte ligging in dit gebied, blijkt zo groot dat meer neerwaarts druk nodig is om te komen tot een evenwichtssituatie. Dat betekent met andere woorden dat meer gewicht moet worden toegevoegd, bovenop de folieconstructie. Met toepassing van het zwaardere Beaumix wordt een stabiele situatie bereikt, waarbij de druk van het grondwater goed onder controle blijft. Dit is vooral bij toekomstig onderhoud aan de weg, waarmee graafwerkzaamheden gepaard gaan, essentieel.

Beaumix is een gecertificeerde circulaire bouwstof die vrij toepasbaar is en voldoet aan de wettelijke eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. Ook de voorgenomen aanscherpingen van de staatssecretaris vormen geen belemmering voor de toepassing van Beaumix. De afgelopen maanden is het productieproces van Beaumix verder geoptimaliseerd.

De aannemer en de projectorganisatie zijn zich er van bewust dat door het toepassen van extra Beaumix zorgen uit het verleden opnieuw boven kunnen komen. De provincie laat mede daarom een extra controle op de berekeningen uitvoeren door een andere organisatie om er zeker van te zijn dat de juiste afwegingen zijn gemaakt. De resultaten worden in juni verwacht. Ondertussen zet de aannemer het werk voort, omdat uitstel grote gevolgen heeft voor de voortgang van het project. Als de uitkomst van de controle daar aanleiding toe geeft, worden er passende maatregelen genomen.

Meer informatie over (de toepassing van) Beaumix en de onderzoeken die naar dit materiaal zijn uitgevoerd, staan op de pagina Beaumix.

Tijdelijke weg langer in gebruik

In mei 2022 heeft Boskalis uit voorzorg een aanvraag ingediend voor het verlengen van de vergunning van de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg tot 1 juli 2023. Als gevolg van bovenstaande situatie is de buffer in de planning voor tegenvallers – die er nog in beperkte mate was – vervallen. Dat betekent dat de tijdelijke weg langer in gebruik zal zijn, tot uiterlijk 1 juli 2023, zodat de regio bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden.

Brief aan Provinciale Staten

Zie ook de Brief aan Provinciale Staten.