Waar plek is en mogelijkheden zijn, compenseren we groen dat voor de bouw van de RijnlandRoute verwijderd moest worden. De eerste plek waar je de komende tijd meer groen zult zien, is in de middenberm van de A44. Op het eerste gezicht niet een plek waar je veel groen verwacht, maar hier worden ruim 6.000 planten aangebracht om de hoge hagen die al langs de N44 staan door te zetten. Dit is voor een deel gebeurd in de nacht van 5 november. Ook de zijbermen en taluds van de A44 zullen de komende winter opnieuw ingeplant worden.

Hagen van 4 meter hoog

De A44 is ontstaan door het opwaarderen van de historische Rijksstraatweg, op één van de strandwallen van Wassenaar. De weg heeft altijd al een groen karakter gehad. Door herplant én het verder doortrekken van deze hagen richting Leiden-West, versterken we dit groene beeld. De hagen bestaan uit veldesdoorn, ook wel Spaanse aak genoemd. Dit is een soort die goed past bij deze streek, niet veeleisend is, snel groeit, een compacte groeiwijze heeft met veel takken en een mooie herfstkleur.

In de middenberm krijgt de haag uiteindelijk een hoogte van 4 meter. De hagen in de zijbermen staan voor een groot deel voor geluidsschermen; daar wordt de hoogte aangepast aan de hoogte van het scherm. Ter hoogte van Knooppunt Ommedijk worden de hagen kort onderbroken, zodat er zicht is over de polders aan weerszijden van de A44. Langs de lus aan de westkant van de knoop komt juist een lage haag om te voorkomen dat koplampen van auto’s het buitengebied inschijnen.

Groen langs de RijnlandRoute

De RijnlandRoute gaat door een aantal bijzondere landschappen met waardevolle natuur. Om die reden is er extra aandacht voor de inpassing van de weg en het herstellen van natuurwaarden: Behouden wat kan, herstel waar het groen verdwenen is en waar mogelijk zelfs de situatie voor flora en fauna verbeteren. Dat doen we op verschillende plekken rondom de RijnlandRoute.

Foto’s & video: Imoti