In deze bouwup­da­te lees je weer wel­ke werk­zaam­he­den er de komen­de 2 weken plaats­vin­den. Via de Bou­w­App van Bos­ka­lis kun je de werk­zaam­he­den vol­gen, maar ook con­tact opne­men met de aan­ne­mer

Uit­kijk­punt

Deze week is het uit­kijk­punt aan de zuid­kant van de bouw­kuip, ter hoog­te van het voor­ma­li­ge Ach­ter­weg­vi­a­duct, geo­pend. Van­af dit ver­hoog­de plat­form zijn de werk­zaam­he­den in de bouw­kuip goed te bekij­ken. Voor de plaat­sing hier­van is geko­zen omdat de voet­gan­gers­brug, van­af waar natuur­lijk ook een goed zicht is op de kuip, niet voor dit doel­eind is ingericht.

Het uit­kijk­punt is over­dag, met uit­zon­de­ring van het week­end, vrij toe­gan­ke­lijk. Je bereikt het hoog­ste punt per trap, daar­door is het uit­kijk­punt slecht bereik­baar voor min­der validen.