Op zondag 1 augustus wordt de tijdelijke N206 in gebruik genomen. Al het autoverkeer zal tot eind 2022 van deze weg gebruik maken, met een maximumsnelheid van 50 km/uur. Een dag later, maandag 2 augustus, start de aanleg van de (deels) verdiepte ligging van de N206 ir. G. Tjalmaweg. Via een waterdichte folieconstructie bouwt Boskalis de nieuwe, verdiepte en verbrede, Tjalmaweg. Deze methode zorgt voor minder hinder, daarnaast treffen Boskalis en de provincie Zuid-Holland aanvullende maatregelen om de hinder voor de directe omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Verdiepte ligging

Boskalis start het werk aan de verdiepte ligging met de ontmanteling van de huidige Tjalmaweg, brengt daarna damwanden aan en ontgraaft vervolgens de bouwkuip. Daarna legt de aannemer een folieconstructie aan die zorgt voor een waterdichte basis voor de nieuwe Tjalmaweg. Deze bouwmethode heeft diverse voordelen t.o.v. een betonnen constructie: een kortere uitvoeringstijd, minder geluidsoverlast, minder vrachtverkeer en minder gebruik van materialen, zoals beton. Ondanks de maatregelen die worden getroffen om hinder tot een minimum te beperken, kunnen de werkzaamheden hinder voor de omgeving geven.

Weggebruikers en reizigers met het OV

Automobilisten op de N206 rijden van augustus t/m uiterlijk eind 2022 (planning onder voorbehoud) over de tijdelijke weg langs de bouwkuip van de verdiepte ligging. De snelheid wordt verlaagd van 80 km/u naar 50 km/u. Dit om de geluidshinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. In de tijdelijke situatie kan het verkeer vanuit Leiden naar Valkenburg/’t Duyfrak – behalve via het kruispunt N206/Voorschoterweg – ook na het kruispunt vanaf de tijdelijke N206 rechtsaf slaan naar de nieuwe rotonde Voorschoterweg/Torenvlietslaan. Verkeer uit Valkenburg/’t Duyfrak naar Katwijk kan behalve via het kruispunt N206/Voorschoterweg ook via de rotonde rechtsaf de tijdelijke N206 op rijden richting Katwijk.

Langs de tijdelijke N206 worden ter hoogte van het inmiddels gesloopte Achterwegviaduct bushaltes gerealiseerd. De zuidelijke halte is via de tijdelijke voetgangersbrug (met trappen en een fietsgoot) toegankelijk. Reizigers kunnen gedurende de uitvoeringfase dus gebruik blijven maken van het OV (Openbaar Vervoer).

De reeds ingestelde omleidingen voor fietsers door het dorp Valkenburg blijven gedurende de werkzaamheden aan de verdiepte ligging in stand. De omleidingen zijn door middel van borden aangeduid.

Nachtafsluitingen N206

In verband met de inrichting van het nieuwe kruispunt N206 – Voorschoterweg wordt de N206 op twee avonden/nachten afgesloten:

  • Vrijdag 30 juli 20.00 uur – zaterdag 31 juli 06.00 uur
  • Zaterdag 31 juli 20.00 uur – zondag 1 augustus 10.00 uur

Het verkeer wordt via borden omgeleid.

Meer informatie en contact met Boskalis

In ons eerdere nieuwsbericht lees je meer over de verdiepte ligging en de openstelling van de tijdelijke N206 en wat dit betekent voor de omgeving, automobilisten en reizigers met het OV.

Aannemer Boskalis informeert de omgeving via de BouwApp, klankbordgroepen met omwonenden, bewonersbrieven en het (digitaal) spreekuur over de werkzaamheden. En via onze wekelijkse bericht op Facebook blijf je ook op de hoogte van de werkzaamheden. Boskalis is bereikbaar voor vragen en opmerkingen over het werk, contactgegevens vind je op de pagina Contact met Boskalis.