Maart dit jaar zijn we gestart met het vrie­zen van de onder­grond tus­sen de bei­de tun­nel­bui­zen, begin mei hak­ten we het eer­ste beton weg. En inmid­dels is het uit­gra­ven van de acht­ste vlucht­door­gang vol­tooid. Bij alle door­gan­gen zijn we nog aan het werk: we bren­gen het spuit­be­ton aan, beves­ti­gen water­dich­te folie, vlech­ten de sta­len wape­ning en stor­ten het beton voor de wan­den en de vloer. En al die tijd draait de vries­in­stal­la­ties op vol­le toe­ren, want pas als de vloe­ren en wan­den zijn vol­tooid, is de door­gang sterk en waterdicht.

Onze Comol5 collega’s wer­ken 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het is uniek werk op zo’n 20/​30 meter onder de grond. Bekijk de foto­re­por­ta­ge die we vori­ge week maakten.