Vorig jaar heb­ben we je al een keer mee­ge­no­men naar de Cor­bu­lo­tun­nel voor een exclu­sief kijk­je in de tun­nel. Nu, een jaar ver­der, is er veel ver­an­derd. Tijd voor een nieu­we video! Je ziet dat we nog vol­op aan het werk zijn met onder ande­re de dwars­ver­bin­din­gen, maar de groot­ste ver­an­de­ring is toch wel dat de toe­kom­sti­ge weg steeds meer vorm begint te krij­gen. Zie jij jezelf al rijden?