Per 13 september wordt bij aansluiting Leiden-West de definitieve verkeerssituatie opengesteld. De belangrijkste wijziging is dat afrit 8 (zowel vanuit Amsterdam als Den Haag) uit twee delen bestaat, waarbij verkeer naar Katwijk en Leiden beiden hun eigen afrit krijgen. Op deze manier hoeft er minder verkeer te kruisen en is er meer capaciteit om het verkeer af te wikkelen. Om de nieuwe aansluiting te kunnen maken is de N206 tussen de A44 en Katwijk in het weekend voorafgaand aan de ingebruikname afgesloten.

Afscheid van gevlochten diamantaansluiting

In de afgelopen 2,5 jaar was bij Leiden-West een zogeheten gevlochten diamantaansluiting in gebruik die het mogelijk maakte de werkzaamheden aan de RijnlandRoute uit te voeren waarbij het verkeer veilig en vlot kon doorstromen. Nu de definitieve situatie wordt aangelegd, vervalt de gevlochten diamantaansluiting.

Toe/afrit Leiden-Zuid vervalt

Tegelijkertijd met de ingebruikname van de definitieve verkeerssituatie bij Leiden-West komt de huidige afrit Leiden-Zuid (A44 vanuit Den Haag) en toerit Leiden-Zuid (A44 richting Den Haag) te vervallen. Verkeer vanuit/naar o.a.. de Leidse wijk de Stevenshof maakt vanaf 13 september gebruik van aansluiting Leiden-West (8). Leiden-Zuid is vanaf 2023 een toe-/afrit op de N434, de verdiepte ligging en geboorde tunnel tussen de A44 en de A4.