Ook deze week weer een kijk­je in de keu­ken bij de Tjal­ma­weg. Klik op de foto’s voor een ver­gro­ting en een uitleg. 

Via de Bou­w­App van Bos­ka­lis kun je de werk­zaam­he­den vol­gen, maar ook con­tact opne­men met de aan­ne­mer. Kijk voor meer infor­ma­tie hier­over op de pagi­na con­tact met Boskalis.