Op maan­dag 23 april start het zand­trans­port voor de aan­pas­sing van afrit 7 op de A4 bij Zoe­ter­wou­de. Ter hoog­te van de Meer­bur­ger­wa­te­ring bren­gen we een zand­pak­ket aan om de grond te ver­be­te­ren. We begin­nen met de aan­voer van mate­ri­eel en sta­len rij­pla­ten. Daar­na wordt het zand getrans­por­teerd door trek­kers met een aan­han­ger. We voe­ren het zand aan via het P&R ter­rein (zie onder­staan­de afbeel­ding voor de trans­port­rou­te). De werk­zaam­he­den nemen in totaal cir­ca vier weken in beslag.

Onder­ne­mers in de omge­ving zijn per brief geïn­for­meerd over de werkzaamheden.