Het aan­bren­gen van de diep­wan­den in de start­zo­ne duurt naar ver­wach­ting nog tot begin mei. Als de diep­wan­den klaar zijn, moet het boven­ste deel van het beton wor­den weg­ge­hakt om een goe­de aan­slui­ting te kun­nen maken met de kop­pel­balk die hier wordt aan­ge­bracht. De kop­pel­balk ver­bindt de ver­schil­len­de diep­wand­pa­ne­len met elkaar, zodat er geen spe­ling kan ont­staan wan­neer de tun­nel­boor­ma­chi­ne start met boren. Het weg­hak­ken van het beton kan hoor­baar zijn in de omge­ving. Vol­gens de hui­di­ge plan­ning wordt er op de vol­gen­de dagen gesloopt: 4 mei en 9 t/​m 17 mei.

Plan­ning ove­ri­ge werkzaamheden
Van­af 30 april wordt gestart met de anker­pa­len en op 2 mei wor­den de werk­zaam­he­den voor de dam­wan­den weer her­vat. Daar­naast kan een klein deel van de dam­wan­den pas wor­den aan­ge­bracht wan­neer Gas­unie de gas­lei­ding heeft ver­legd. Dat gebeurt naar ver­wach­ting van­af medio/​eind juni.

Aan­bren­gen anker­pa­len: 30 april t/​m augustus
Aan­bren­gen dam­wan­den: 2 mei t/​m ca. 9 mei
Aan­bren­gen sta­len buis­pa­len: 14 t/​m ca. 18 mei