Het aanbrengen van de diepwanden in de startzone duurt naar verwachting nog tot begin mei. Als de diepwanden klaar zijn, moet het bovenste deel van het beton worden weggehakt om een goede aansluiting te kunnen maken met de koppelbalk die hier wordt aangebracht. De koppelbalk verbindt de verschillende diepwandpanelen met elkaar, zodat er geen speling kan ontstaan wanneer de tunnelboormachine start met boren. Het weghakken van het beton kan hoorbaar zijn in de omgeving. Volgens de huidige planning wordt er op de volgende dagen gesloopt: 4 mei en 9 t/m 17 mei.

Planning overige werkzaamheden
Vanaf 30 april wordt gestart met de ankerpalen en op 2 mei worden de werkzaamheden voor de damwanden weer hervat. Daarnaast kan een klein deel van de damwanden pas worden aangebracht wanneer Gasunie de gasleiding heeft verlegd. Dat gebeurt naar verwachting vanaf medio/eind juni.

Aanbrengen ankerpalen: 30 april t/m augustus
Aanbrengen damwanden: 2 mei t/m ca. 9 mei
Aanbrengen stalen buispalen: 14 t/m ca. 18 mei