Maandag 14 mei start Comol5 met de verbreding van de A4 tussen de N14 (Leidschendam) en Vlietland . Over een lengte van ruim 5 kilometer gaat de weg van 2×3 naar 2×4 rijstroken. De werkzaamheden voor de verbreding worden in de avond en nacht uitgevoerd zodat het wegverkeer zo min mogelijk hinder ondervindt. Voor het verkeer is altijd minimaal 1 rijstrook beschikbaar. Naar verwachting is de verbreding in het najaar van 2018 klaar, waarmee automobilisten gebruik kunnen maken van de extra capaciteit. Op een later moment, naar verwachting in 2021, wordt de weg tussen de N14 en Zoeterwoude opnieuw ingericht en geasfalteerd.

De werkzaamheden
De weg wordt verbreed in de huidige middenberm. Voor een deel ligt er al voldoende asfalt om de verbreding te kunnen maken en voor een deel moet er nieuw asfalt worden aangelegd. Daarnaast worden de verkeerstechnische installaties op de nieuwe inrichting aangepast. Hiervoor worden er nieuwe signaleringslussen in de weg aangebracht en worden er nieuwe (signalerings)borden opgehangen. Waar de bestaande portalen worden hergebruikt, krijgen deze een grondige opknapbeurt. Deze worden voorzien van een nieuwe coating. De weg wordt niet afgesloten, maar bij het verwijderen en terugplaatsen van de portalen boven de weg is er een kortdurende verkeerstop van 15 minuten.

Werktijden
Er wordt 5 tot 7 avonden/nachten per week gewerkt. De aanvangstijd verschilt per dag, maar er wordt niet eerder dan 19.00 uur gestart en er wordt gewerkt tot uiterlijk 06.00 uur de volgende ochtend.

Verkenning Rijkswaterstraat
Op 25 oktober 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Startbeslissing A4 knooppunt Burgerveen – N14 getekend. De doelstelling van deze Verkenning is het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de A4 vanaf Knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 en daarmee het verbeteren van de bereikbaarheid van economisch belangrijke locaties in de Randstad. De focus in het project ligt op het onderzoeken van een extra rijstrook samen met infrastructurele maatregelen, met name rond de aansluitingen met het onderliggend wegennet, omdat uit het verkeerskundig onderzoek is gebleken dat de uitwisseling met het omliggend onderliggend wegennet (onder meer via de parallelstructuur) nog niet goed genoeg functioneert. Daarbij worden ook maatregelen op het gebied van verkeersmanagement en Smart Mobility beschouwd. Meer informatie staat op www.A4Burgerveen-N14.nl Deze verkenning staat los van deze werkzaamheden van Comol5, die worden uitgevoerd in het kader van de RijnlandRoute.