Van maan­dag 23 tot en met woens­dag 25 april wor­den er asfal­te­rings­werk­zaam­he­den uit­ge­voerd bij de Riet­pol­der­weg nabij Vliet­land. Er wordt gewerkt in de avond en nacht. Het gaat om de bouw­weg tus­sen de Riet­pol­der­weg en het bouw­ter­rein van de start­schacht voor de boor­tun­nel voor de N434.

De werk­zaam­he­den kun­nen niet over­dag wor­den uit­ge­voerd omdat er dan geen (vei­li­ge) toe­gang naar het bouw­ter­rein moge­lijk is. Er wordt gewerkt op 3 avon­den en de aan­slui­ten­de nacht, van 19.00 tot 07.00 uur. Op de eer­ste twee avonden/​nachten wordt de onder­grond aan­ge­bracht en in de laat­ste nacht wor­den de onder­laag en de dek­laag van het asfalt aangebracht.