Tus­sen medio en eind april voe­ren we werk­zaam­he­den uit voor het plaat­sen van weg­por­ta­len op de A44 ter hoog­te van de nieu­we N434 (ver­diep­te lig­ging). Op een aan­tal dagen zorgt dat voor ver­min­der­de bereik­baar­heid op de omlig­gen­de wegen, om de por­ta­len vei­lig te kun­nen mon­te­ren. De Omme­dijk­se­weg wordt op een aan­tal dagen gedeel­te­lijk afge­zet, waar­bij het ver­keer onder lei­ding van ver­keers­re­ge­laars om en om langs de werk­zaam­he­den kan passeren.

Op don­der­dag 21 april en vrij­dag 22 april wordt er ook ’s avonds en ’s nachts gewerkt. In de nacht van vrij­dag 22 april zijn er om 01.00 en 01.45 uur twee kort­du­ren­de ver­keers­stops (15 min) op de A44, dan wor­den de por­ta­len ingehesen.