De afge­lo­pen week heb je kun­nen lezen dat wij de lig­gers van de fiets­on­der­door­gang bij de aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost heb­ben gelegd. Ook heb­ben we aan­ge­kon­digd dat er extra avond-/nacht­werk­zaam­he­den nodig zijn in com­par­ti­ment 6, waar de pomp­kel­der van de toe­kom­sti­ge Tjal­ma­weg wordt gebouwd.