Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 november vinden er werkzaamheden aan het fietspad Oude Trambaan in Wassenaar plaats. De fietsers worden daarom tijdelijk omgeleid via een deel van de Rijksstraatweg/ Ommedijkseweg, waar nu autoverkeer rijdt.

Om de fietsers veilig om te leiden, wordt 1 weghelft afgezet waar fietsers in 2 richtingen kunnen rijden. Op de andere weghelft rijdt het autoverkeer, beide richtingen kunnen om en om gebruik maken van de rijbaan. Hiervoor wordt een verkeerslichteninstallatie neergezet. De weg blijft dus bereikbaar voor autoverkeer, maar er zal op drukkere momenten wat vertraging in de doorstroming kunnen voorkomen.