Van maan­dag 25 tot en met vrij­dag 29 novem­ber vin­den er werk­zaam­he­den aan het fiets­pad Oude Tram­baan in Was­se­naar plaats. De fiet­sers wor­den daar­om tij­de­lijk omge­leid via een deel van de Rijksstraatweg/​ Omme­dijk­se­weg, waar nu auto­ver­keer rijdt. 

Om de fiet­sers vei­lig om te lei­den, wordt 1 weg­helft afge­zet waar fiet­sers in 2 rich­tin­gen kun­nen rij­den. Op de ande­re weg­helft rijdt het auto­ver­keer, bei­de rich­tin­gen kun­nen om en om gebruik maken van de rij­baan. Hier­voor wordt een ver­keers­lich­ten­in­stal­la­tie neer­ge­zet. De weg blijft dus bereik­baar voor auto­ver­keer, maar er zal op druk­ke­re momen­ten wat ver­tra­ging in de door­stro­ming kun­nen voorkomen.