Tijdens een afsluiting van de A44 tussen Leiden en Wassenaar (in de richting Den Haag) voeren we werkzaamheden uit voor het terugleggen van de rijbaan van de A44 richting Den Haag. Er wordt gewerkt vanaf vrijdagavond 22 tot en met maandagochtend 25 november. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het wegfrezen en opnieuw aanbrengen van asfalt, grondwerk, rioleringswerk, het verwijderen en aanbrengen van geleiderail en het aanbrengen van de belijning.

In geval van (erg) slecht weer kan het zijn dat de werkzaamheden opschuiven naar het weekend erna. Met name het wegfrezen van het asfalt en het aanbrengen van de geleiderail kan hoorbaar zijn in de omgeving, ook afhankelijk van de locatie en de windrichting.