Op maan­dag 14 en dins­dag 15 mei wor­den er werk­zaam­he­den aan kabels & lei­din­gen uit­ge­voerd op de Maal­drift in Was­se­naar ter hoog­te van de krui­sing naar de wes­te­lij­ke paral­lel­weg van de Rijks­straat­weg. Het is die dagen niet moge­lijk om van de Maal­drift naar de wes­te­lij­ke paral­lel­weg van de Rijks­straat­weg te rij­den en anders­om. De wes­te­lij­ke paral­lel­weg zelf tus­sen de Omme­dijk­se­weg en Was­se­naar blijft vol­le­dig toe­gan­ke­lijk voor alle wegverkeer.

Strem­ming Maal­drift naar wes­te­lij­ke paral­lel­weg Rijksstraatweg
Van­af maan­dag 14 mei a.s. (07.00 uur)  t/​m dins­dag 15 mei a.s. (17.00 uur)  is het voor alle weg­ver­keer niet moge­lijk om van­af Maal­drift naar de wes­te­lij­ke paral­lel­weg van de Rijks­straat­weg te rij­den en anders­om. In deze twee dagen wor­den kabels en lei­din­gen ver­legd en wordt een dui­ker onder de Maal­drift gelegd om de water­gan­gen aan weers­zij­den van de Maal­drift met elkaar te ver­bin­den. De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd om de aan­leg van het nieu­we knoop­punt Omme­dijk van de Rijn­land­Rou­te moge­lijk te maken.

Tij­dens deze twee dagen is er op het Ammon­slaan­tje (op het deel voor­bij het fiets­pad De Oude Tram­baan) en de Maal­drift ver­keer in bei­de rich­tin­gen waar­bij de toe­gang naar het gebied ligt aan de zij­de van het Ammon­slaan­tje en de Hoge­boom­se­weg. Het ver­la­ten van het gebied is deze twee dagen even­eens enkel moge­lijk via het Ammon­slaan­tje en de Hoge­boom­se­weg. Op bei­de dagen zul­len tus­sen 07.00-18.00 uur een aan­tal ver­keers­re­ge­laars het ver­keer tus­sen het Ammon­slaan­tje (het deel na fiets­pad De Oude Tram­baan) en Cam­ping Maal­drift bege­lei­den. Houdt u er reke­ning mee dat er enig opont­houd kan ontstaan.