Maar liefst een half miljoen kuub zand transporteerde Comol5 de afgelopen maanden naar de RijnlandRoute. Een mijlpaal voor de mensen die werken aan de nieuwe wegverbinding tussen de A4 en de A44. De zandtransporten vinden zoveel mogelijk plaats via het water. “We kiezen er bewust voor om transport op de weg zoveel mogelijk te beperken. Tot nu toe is 85% van het zand per schip aangeleverd”, aldus Robert de Haas, projectdirecteur bij Comol5.

Aan beide kanten van het tracé is zand aangebracht. Het grootste gedeelte is vervoerd naar de oostzijde van het project voor de verbreding van de A4, de voorbelasting van de startschacht naar de boortunnel, het informatiecentrum, de bouwketen en de bouwweg naar de startschacht. Aan de westzijde wordt het zand gebruikt voor de verbreding van de A44, de voorbelasting van het nieuwe transferium, de bouwketen, de ontvangstschacht van de boortunnel en de aansluiting van de Willem Einthovenstraat op de N206.

Nog circa 330.000 m3 zand
Comol5 zal tot en met het najaar van 2020 nog circa 330.000 m3 zand verschepen en transporteren naar het gebied. Robert de Haas: “Deze hoeveelheden zijn nodig om te voldoen aan de strenge zettingseisen ter voorkoming van verzakkingen. Door de slappe veengronden in Zuid-Holland is dat een uitdaging. Op sommige plekken zagen we het 4 meter gestorte zand al inklinken tot 3 meter.”

Verkeer in de spits
De schepen van Comol5 passeren geen bruggen tijdens de spits. Tijdens reguliere brugopeningen in de spits varen de boten wel mee met eventueel ander scheepvaartverkeer waarvoor het halfuursregime geldt. Het verkeer over de weg ondervindt hierdoor tijdens de drukkere tijdstippen geen extra hinder van ons scheepvaartverkeer.