Van maandag 17 oktober t/m vrijdag 18 november is de route Achterweg/Kooltuinweg afgesloten voor doorgaand verkeer. In deze periode voert Boskalis eerst werkzaamheden uit aan de Achterweg bij aansluiting Valkenburg-Oost en daarna aan de Kooltuinweg tussen de 2 nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen. Doorgaand verkeer is in deze periode niet mogelijk, het verkeer wordt via borden omgeleid. Fietsers rijden via de dorpskern Valkenburg en het landbouwverkeer rijdt over het voormalige vliegkampterrein. Bestemmingen (woningen, bedrijven, percelen, volkstuinen) blijven (vanuit één richting) bereikbaar voor alle verkeer.

Werkzaamheden maandag 17 oktober t/m vrijdag 29 oktober

Van 17 t/m 29 oktober verricht Boskalis werkzaamheden aan de Achterweg bij aansluiting Valkenburg-Oost. Het betreft de volgende werkzaamheden:

 • Opbreken van het oude asfalt en de fundering van de Achterweg en ontgraven oude weglichaam;
 • Aanleg nieuwe tracé van de Achterweg;
 • Asfalteren (eerste 2 lagen, de definitieve deklaag volgt later) van het wegvak tussen het nieuwe tracé van de Achterweg en het viaduct van aansluiting Valkenburg-Oost.
Werkzaamheden maandag 31 oktober t/m vrijdag 18 november

Aansluitend op de werkzaamheden aan de Achterweg, volgen de werkzaamheden aan de Kooltuinweg op het deel tussen de 2 ongelijkvloerse aansluitingen. De Kooltuinweg wordt opgeknapt. Als gevolg van het verwijderen van de damwanden worden de slechte plekken en verzakkingen in het asfalt hersteld. Hieraan wordt tussen circa 31 oktober en 18 november gewerkt, waarbij het verkeer ook wordt omgeleid en begeleid (bebording en verkeersregelaars). Meer informatie volgt te zijner tijd via de BouwApp.

Afsluiting Achterweg/Kooltuinweg en bestemmingsverkeer

Om de werkzaamheden aan zowel de Achterweg als aan de Kooltuinweg veilig uit te kunnen voeren, wordt de route Achterweg/Kooltuinweg voor al het doorgaande verkeer afgesloten van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 18 november. Woningen, bedrijven, percelen en volkstuinen langs de Achterweg en Kooltuinweg blijven (vanuit één richting) bereikbaar voor alle verkeer:

 • Maandag 17 t/m vrijdag 29 oktober: alle bestemmingen zuidoostelijk van aansluiting Valkenburg-Oost zijn bereikbaar via de Zonneveldslaan/Achterweg. Alle bestemmingen noordwestelijk van aansluiting Valkenburg-Oost zijn bereikbaar via de N441/Kooltuinweg. Alle aanwonenden worden persoonlijk geïnformeerd.
 • Maandag 31 oktober t/m vrijdag 18 november: het is op dit moment nog niet precies bekend vanaf welke zijde de bestemmingen langs de Kooltuinweg (gedeelte tussen de 2 ongelijkvloerse aansluitingen) tijdens de werkzaamheden aan de Kooltuinweg bereikbaar zijn. Bewoners/bedrijven worden met behulp van verkeersregelaars door of langs het werkvak geleid.
Omleidingen doorgaand verkeer:
 • Fietsers via het dorp Valkenburg:
  – vanuit Katwijk aan Zee/N441 naar Leiden: volg de adviesroute via fietsknooppunten 87 en 89
  – vanuit Leiden naar Katwijk aan Zee: volg de adviesroute via fietsknooppunten 87, 89 en 93
 • Landbouwverkeer via het voormalig vliegkamp:
  – deze omleiding geldt tijdens werktijden van Boskalis, omdat de omleiding loopt via het werkterrein van Boskalis.
 • Autoverkeer via de tijdelijke N206
Planning

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de voortgang van het werk en de weersomstandigheden. Eventuele wijzigingen van deze planning communiceren wij via de BouwApp van Boskalis en in de wekelijkse bouwupdate op de website en op Facebook.