Voor de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te moest het huis van de 96-jari­ge heer Van der Post gesloopt wor­den. In de nieu­we afle­ve­ring spreekt Johan met hem af op de plek waar zijn huis stond. De heer Van der Post zijn gro­te wens is om, nu hij dat nog kan, een keer in de tun­nel te mogen kij­ken. Johan heeft dat natuur­lijk voor hem gere­geld en de heer Van der Post krijgt een VIP-behan­de­ling. Ook zien we in deze afle­ve­ring hoe de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G Tjal­ma­weg vorderen.

Omroep West zendt de nieu­we afle­ve­ring op zater­dag 8 okto­ber om 17.00 uur voor het eerst uit. Ver­vol­gens is de afle­ve­ring tot en met zon­dag 9 okto­ber 19.00 uur bij­na ieder uur te zien op omroep West. De afle­ve­ring staat nu al op onze website:
..

..

Rijn­land­Rou­te op omroep West

Elk kwar­taal komt Johan Over­de­vest, Omroep West, bij ons langs en spreekt hij de men­sen ach­ter de scher­men. Van ont­wer­pers tot buurt­be­wo­ners, van land­schaps­ar­chi­tec­ten tot beton­vlech­ters en van tun­nel­boor­ders tot archeologen.

Eer­de­re afle­ve­rin­gen gemist?

Bekijk alle afle­ve­rin­gen terug op de pagi­na Omroep West.