Naast het werk aan de Tjal­ma­weg, heb­ben we deze week een belang­rij­ke stap gezet in de bouw van de aan­slui­ting Val­ken­burg-West: het stor­ten van het beton­nen dek. Ver­der heeft Bos­ka­lis een vracht­wa­gen inge­zet om te hel­pen bij de actie van Vei­lig Ver­keer Neder­land, om leer­lin­gen van de basis­scho­len bewus­ter te maken van vrachtauto’s in het ver­keer en de geva­ren van de dode hoek.