Van­daag is het beton gestort voor het dek van de toe­kom­sti­ge aan­slui­ting Val­ken­burg-West. Omdat dit dek - net als de onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost – een behoor­lijk for­maat heeft (26 x 26 meter), is er behal­ve wape­ning ook naspan­ning nodig om in de eind­si­tu­a­tie genoeg draag­kracht te cre­ë­ren. In totaal is er 700 kuub beton met een gewicht van ruim 1750 ton gestort.

Ruim 39 sta­len kabels zijn tus­sen de wape­ning aan­ge­bracht (in bui­zen). Deze kabels wor­den over onge­veer 2 weken aan­ge­trok­ken als het beton vol­doen­de uit­ge­hard is. Hier­door wordt het beton com­pac­ter en dus ster­ker. Er is daar­door geen pij­ler of kolom nodig in het mid­den van de weg (tus­sen de rij­ba­nen in) om het via­duct te onder­steu­nen. Na het afspan­nen van de kabels start de afbouw­fa­se van de aan­slui­ting Valkenburg-West.

Eer­der in juni werd er 1450 kuub beton voor het dek van de aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost gestort. De bei­de onge­lijk­vloer­se aan­slui­tin­gen zor­gen in de toe­komst voor de ont­slui­ting van toe­kom­sti­ge woning­bouw­lo­ca­tie Valkenhorst.