Onder de Toren­vliet­brug is het een komen en gaan van zand­vracht­wa­gens. Ze tref­fen samen met de sho­vels, wal­sen en de gra­der (machi­ne voor het ega­li­se­ren van de onder­grond) voor­be­rei­din­gen voor de asfal­te­rings­werk­zaam­he­den van aan­staan­de don­der­dag en vrij­dag op de Rhijn­hof­weg. Wat nu nog een lang­ge­rek­te baan met puin­ver­har­ding is, moet vrij­dag een strak geas­fal­teer­de weg zijn. De Rhijn­hof­weg wordt dan ter hoog­te van de Wil­lem Eint­ho­ven­straat na twee weken weer open­ge­steld voor weg­ver­keer. De werk­zaam­he­den zijn onder­deel van de recon­struc­tie van knoop­punt Lei­den-West en de ver­hui­zing van het bestaan­de trans­fe­ri­um rich­ting het water van de Oude Rijn. In maart 2019 zal het bestaan­de trans­fe­ri­um wor­den opge­he­ven en ver­hui­zen naar de Oude Rhijnhofweg.

Lucht­fo­to Rhijnhofweg/​Willem Eint­ho­ven­straat okto­ber 2018