Eer­der mel­den wij dat dit week­end de rij­ba­nen op de A4 rich­ting Den Haag zou­den wor­den ver­legd ter hoog­te van het nieuw te bou­wen knoop­punt Hof­vliet. Door de ver­wach­te weers­om­stan­dig­he­den voor dit week­end kan dit werk helaas niet wor­den uit­ge­voerd. Het werk zal opnieuw wor­den inge­pland, naar ver­wach­ting van­af eind januari.

De werk­zaam­he­den zoals aan­ge­kon­digd komen voor dit week­end geheel te vervallen.